Login
Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten op deze website door:  

Zandstra Hoeden en Accessoires  (hierna te noemen: “Zandstra”)
Elsenerstraat 33
7461 DM RIJSSEN
Nederland


Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer: 65348028
BTW nummer NL100158985B01


Websites: www.zandstrahoeden.nlwww.zandstraonline.nl

Koper: een natuurlijke persoon die wettelijk de volwassen leeftijd heeft en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met welke persoon Zandstra een overeenkomst sluit. 
Bestelling: een overeenkomst tussen Zandstra en de koper tot de levering van één of meerdere producten, die als zodanig door Zandstra s geaccepteerd.
Product: een product dat door Zandstra op de websites wordt aangeboden ter verkoop.
 

2. TOEPASSELIJKHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

We nodigen je uit de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de verkoop van Zandstra producten, na te lezen op onze website: www.zandstrahoeden.nl respectievelijk www.zandstraonline.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst op de website door kopers wereldwijd Zandstra behoudt het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De meest recente algemene voorwaarden worden op de Website geplaatst. De koper dient deze Algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat deze gebruik maakt van de website. Als je vragen hebt met betrekking tot deze algemene voorwaarden, kan je altijd contact opnemen met onze klantenservice.

Indien de koper deze voorwaarden niet aanvaardt, kunnen er geen bestellingen worden geplaatst op www.bymusthaves.com

 

3. BESTELLINGEN OP DE WEBSITES

3.1 De verkoopprocedure
De persoonlijke gegevens van de koper zijn vereist om een bestelling te plaatsen. Deze persoonlijke gegevens worden in de database van Zandstra opgeslagen om de bestelling te verwerken. De persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de Privacy Policy van Zandstra. De koper heeft op ieder moment toegang tot de persoonlijke gegevens en informatie die door de koper is verstrekt tijdens de bestelling. Zandstra herinnert de koper dat de persoonlijke gegevens zo accuraat mogelijk ingevuld moeten worden om fouten met betrekking tot verzending van de bestelling te vermijden.
Nadat een bestelling word geplaatst, zal de koper een e-mail ontvangen met de bestelbevestiging. Op dit moment is de overeenkomst tot levering van het bestelde product geaccepteerd door Zandstra.
De algemene voorwaarden treden hierdoor in werking en zijn bindend voor de koper en voor Zandstra.
Het kan voorkomen dat er geen bestelbevestiging ontvangen wordt door de koper door tijdelijke communicatie problemen in het netwerk of een foutief ingevoerd e-mailadres. In beide gevallen adviseert Zandstra de klant contact op te nemen met de klantenservice.
3.2 Weigering van de bestelling door Zandstra.
Hoewel er alles aan gedaan wordt elke klant van dienst te zijn, behoudt Zandstra het recht om geplaatste bestellingen te weigeren om welke reden dan ook. Zandstra behoudt ook het recht de overeenkomst tot levering van een product te beëindigen, zonder de verplichting op zich te nemen de koper te compenseren voor verliezen anders dan het bedrag dat door Zandstra is ontvangen door de koper voor deze bestelling, in de volgende situaties:

- in het uitzonderlijke geval waarin het product niet beschikbaar is of niet op voorraad blijkt te zijn nadat een orderbevestiging door de koper is ontvangen. 
- De bestelling wordt door veiligheidssystemen gedetecteerd als ongebruikelijk of een mogelijke vorm van fraude.
- Zandstra reden heeft te geloven dat de koper niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
- Zandstra reden heeft te geloven dat de koper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
- In gevallen van spelfouten, fouten met betrekking tot de prijs van de producten of andere fouten op de website.
- Zandstra redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft het product te bezorgen bij het verzendadres.
- In gevallen van overmacht (zie art. 8: ‘Overmacht’).

3.3 Weigeren / annulering / wijziging van de bestelling door de koper
De Koper is de prijs verschuldigd die Zandstra in haar bevestiging conform artikel 3.2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
Bestellingen kunnen binnen 24 uur nadat er een overeenkomst / betaling is verricht worden geannuleerd of gewijzigd.
Hiervoor dient de koper middels een email Zandstra hiervan op de hoogte te stellen.
Wordt de bestelling binnen 24 uur niet geannuleerd, dan is de koper de medegedeelde prijs verschuldigd aan Zandstra.

Let op: wanneer het pakket al in het verzendproces zit kunnen er geen wijzigingen meer worden doorgegeven. Ook kan er op dat moment niet meer worden afgezien van de bestelling, wanneer de bestelling bij u thuis wordt geleverd kan er alsnog worden afgezien van de bestelling door deze te retourneren.

3.4 Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Zandstra gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.5 Auteursrecht afbeeldingen 
Alle afbeeldingen op www.zandstahoeden.nl en www.zandstraonline.nl zijn auteursrechtelijk beschermd.
 

4. PRIJS EN BETALING

4.1. Betaling en Valuta: Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s.

4.2. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) 
Alle prijzen op de website worden weergeven inclusief 21% BTW (belasting toegevoegde waarde), in overeenstemming met de Nederlandse wet. 
 
4.3. Gegarandeerde Prijs 
Zandstra is niet verplicht bestellingen te leveren indien een fout is gemaakt met betrekking tot de weergave of beschrijving van het product en het voor de koper duidelijk is dat de fout typografisch is of de koper redelijkerwijs niet mag verwachten dat in de weergegeven situatie het product beschikbaar is voor aangegeven prijs op de website. 
In deze gevallen heeft Zandstra de mogelijkheid de bestelling te annuleren en het betaalde bedrag zal door Zandstra worden teruggestort.
 
4.4. Betalingsmogelijkheden 
Zandstra biedt een verscheidenheid aan veilige betalingsmogelijkheden, waaronder: Ideal,Paypal,Overboeking en betalen bij afhalen. Bij de gekozen methode "betalen bij afhalen" komt de koper het product ophalen bij Zandstra in de winkel.
 

5. LEVERING

De levering van de bestelde producten worden uitgevoerd door geselecteerde vervoerders.
Om problemen te voorkomen omtrent de levering (foutief ingevoerde adressen, geen personen aanwezig op verzendadres, etc.) dient een koper de adresgegevens correct in te voeren.

5.1. Leveringsvoorwaarden
Zandstra zal er alles aan doen om de bestelling binnen de verwachte termijn te leveren. De koper is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het correcte verzendadres. In het geval dat er dingen misgaan met de levering door een fout in het verzendadres (dat kan worden toegewijd aan de koper), is Zandstra niet verantwoordelijk voor (gedeeltelijk) verlies van de bestelling. In het geval dat Zandstra meer informatie nodig heeft voor de levering, kan de koper benaderd worden Zandstra om extra informatie te verschaffen. Dit kan resulteren in een vertraging van de bezorgtijd.
Alle bovengenoemde leveringsvoorwaarden (waaronder de leveringstermijn) op de website dienen beschouwd te worden als verwachte levertijden en niet een gegarandeerde levertijden.
Zandstra is hierbij ook afhankelijk van de geselecteerde vervoerders om de producten op tijd te leveren.
 
5.2. Beschadigde, onvolledige of verkeerde producten
 In het geval dat de bestelling onvolledig of defect is afgeleverd, dient de koper zo snel mogelijk Zandstra telefonisch of via e-mail op de hoogte te brengen (binnen 24 uur nadat de bestelling is ontvangen). Vervolgens zal Zandstra de zaak afhandelen; de koper moet Zandstra altijd op de hoogte brengen en wachten op instructies. Een koper die het product op eigen kosten terugzendt, zonder Zandstra te informeren en te wachten op instructies van Zandstra, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van de door de koper gemaakte kosten, noch Zandstra verantwoordelijk houden voor de retourzending.
In het geval een koper een product ontvangt die hij/zij niet heeft besteld, dient de koper Zandstra zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (binnen 24 uur nadat de bestelling is geleverd). De koper dient zorg te dragen voor het retourneren van het product nadat hij of zij instructies heeft ontvangen van Zandstra. Zandstra zal vervolgens de kosten van de retourzending voor haar rekening nemen en zal een nieuw product naar de koper doen toezenden.
 
5.3. Ontbrekende producten
Indien een bestelling die is verzonden of wordt verzonden door Zandstra naar de koper, is vermist, vermist wordt, of indien de koper beweert dat de bestelling niet is bezorgd (ondanks dat informatie voor handen, zoals de track & trace gegevens verstrekt door de vervoerder, anders aangeven) wordt de klachtprocedure gestart en er zal eerst gewacht worden op de uitkomst van deze procedure, voordat terugstorting van het aankoopbedrag of het opnieuw verzenden van het product zal plaatsvinden. De koper dient in dit geval volledig mee te werken met de klachtenprocedure van de vervoerder. Indien de bestelling verloren is gegaan door een fout van de vervoerder (en nadat de klachtenprocedure is afgerond), zal Zandstra het bedrag dat is overgemaakt terugstorten of de bestelling opnieuw verzenden.
Indien de bestelling niet is geleverd aan het verzendadres (of ophaalpunt) van de koper binnen 30 dagen, is de koper verplicht de klantenservice van Zandstra te informeren via e-mail binnen dit tijdsbestek.
 

6. RETOURNEREN EN RUILEN

6.1 Retourneren
Elk product dat op de website is besteld kan geretourneerd worden binnen 14 dagen nadat het is afgeleverd bij de koper, zonder opgave van een reden. 
Volg hiervoor de instucties zoals genoemd op onze webshop pagina
Een retournering dient altijd te worden aangemeld binnen 14 dagen via een e-mail aan info@zandstrahoeden.nl. Dit zoals aangegeven op ons retourformulier.

De artikelen dienen ongebruikt en (indien geleverd) in de oorspronkelijke staat en doos/verzendzak retour te worden gedaan. Mocht deze doos/verzendzak in zodanige staat zijn dat deze niet opnieuw kan worden hergebruikt, dient de koper dit te melden aan de klantenservice van Zandstra en te wachten op verder instructies. Het is de koper alleen toegestaan de verpakking te openen of het product te gebruiken om te kunnen besluiten of hij/zij het product wenst te houden, hierbij dienen eventuele aangehechte labels/kaartjes aangehecht te blijven en beschermfolie/zakjes opnieuw te worden gebruikt. 

Bent u te laat met het retourneren van uw pakket. Of bent u te laat met het aanmelden van uw retour binnen 14 dagen?
In dat geval kan Zandstra uw retour niet accepteren. Gaat u te ver in het uitproberen en is er hierdoor schade ontstaan?
Dan kan Zandstra kosten (voor behandeling en verzending) in rekening brengen om het niet geaccepteerde pakket opnieuw te retourneren.

De artikelen mogen ook geen draagsporen, zoals make-up, zweet-, rook-, wasmiddel,- parfum-,deodorant-, of kooklucht, bevatten. Zandstra behoudt dus het recht om retourzendingen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds gebruikt zijn, of buiten onze schuld zijn beschadigd. Dit geldt ook als de producten verkeerd zijn behandeld/gewassen. 
De koper is verantwoordelijk voor het retourneren van de bestelling en draagt alle risico’s met betrekking tot de zending. Zandstra adviseert de koper het product verzekerd terug te zenden. In geval een verzekerde terugzending vermist raakt, beschadigd wordt, of de bezorging wordt geweigerd (als bijvoorbeeld geen geldige handtekening voor ontvangst getoond kan worden overlegd door de vervoerder), heeft de koper de mogelijkheid de vervoerder verantwoordelijk te houden. De koper dient in dit geval, als de verzender van de retourzending, een klachtenprocedure te starten bij het vervoersbedrijf die hij of zij heeft gebruikt voor de retourzending. De koper dient het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de verzekerde retourzending, te bewaren, zodat hij/zij de vervoerder aansprakelijk kan stellen indien de retourzending vermist of beschadigd raakt of indien de ontvangst van de retourzending betwist wordt.
 
De kosten van het terugzenden van de bestelling binnen de zichttermijn van 14 dagen worden gedragen door de koper. Bij ontbinding binnen de genoemde termijn zal Zandstra binnen 14 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde bedrag waarvoor de produkten zijn gekocht, exclusief de door Zandstra in rekening gebrachte verzendkosten, terugstorten op de rekening waarmee het product is betaald.

6.2 Ruilen
Elk product dat op de website is besteld kan geruild worden binnen 14 dagen nadat het is afgeleverd bij de koper. 
Een ruiling dient altijd te worden aangemeld binnen 14 dagen via een e-mail aan info@zandstrahoeden.nl. Dit zoals aangegeven op ons retourformulier.
De artikelen dienen ongebruikt en (indien geleverd) in de oorspronkelijke staat en doos/verzendzak retour te worden gedaan. Mocht deze doos/verzendzak in zodanige staat zijn dat deze niet opnieuw kan worden hergebruikt, dient de koper dit te melden aan de klantenservice van Zandstra en te wachten op verder instructies. Het is de koper alleen toegestaan de verpakking te openen of het product te gebruiken om te kunnen besluiten of hij/zij het product wenst te houden.

De artikelen mogen ook geen draagsporen, zoals make-up-, zweet-, rook-, wasmiddel,- parfum- ,deodorant -, of kooklucht, bevatten. Zandstra behoudt dus het recht om retourzendingen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds gebruikt zijn, of buiten onze schuld zijn beschadigd. Dit geldt ook als de producten verkeerd zijn behandeld/gewassen. 

Bent u te laat met het ruilen van uw pakket. Of bent u te laat met het aanmelden van uw ruiling binnen 14 dagen?
In dat geval kan Zandstra uw ruiling niet accepteren. Gaat u te ver in het uitproberen en is er hierdoor schade ontstaan?
Dan kan Zandstra €4,99 in rekening brengen om het niet geacepteerde pakket opnieuw te retourneren.

Een ruiling dient altijd te worden aangemeld via een e-mail aan info@zandstrahoeden.nl Dit zoals aangegeven op ons retourformulier.
De verzenkosten voor het retour sturen zijn voor uw eigen rekening; het nieuw gewenste product wordt op kosten van Zandstra naar u toe gestuurd. Hierbij geldt wel een maximum van 1 ruiling per bestelling.
Vermeld hierbij uw gewenste ruiling en bestelkenmerk.
 

7. GARANTIE EN REPARATIE

Zandstra biedt een garantie van 30 dagen vanaf de dag dat het product geleverd is. De garantie van 30 dagen garandeert de koper dat het product voldoet aan eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Zandstra biedt een garantie van 30 dagen vanaf de dag dat het product geleverd is. Mocht binnen deze periode een item beschadigd zijn of er treedt een ander mankement op, dan moet de koper dit melden door middel van een email te sturen naar info@zandstrahoeden.nl. De garantie is alleen van toepassing als er sprake is van een gegronde klacht. De garantie is niet van toepassing op de volgende gevallen:

- Opzettelijke beschadiging of door onbehoorlijk gebruik, onoplettenheid of nalatigheid. (bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade)
- Verkeerd gebruik of nalatig onderhoud
- Uitzonderlijke slijtage
- Beschadiging door het niet volgen van was etiketten
- Beschadiging veroorzaakt door een reparatie of aanpassing door een derde zonder instemming van Zandstra.
Twijfelt u of heeft u vragen over het produkt ten aanzien van garantie, Neemt u voor overleg contact op met de klantenservice van Zandstra info@zandstrahoeden.nl  of Telefoonnummer: 0548-522329
 

8. OVERMACHT

Zandstra is in sommige gevallen afhankelijk van de snelheid waarmee de leveranciers producten leveren aan Zandstra.
Zandstra kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
Mocht de bestelling binnen 30 dagen niet geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.


9. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY

Zandstra voldoet aan de privacy voorwaarden zoals beschreven in de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zij of haar persoonlijke gegevens aan te passen, te verwijderen of na te kijken door in te loggen op de website.

Zandstra bewaart de ingevoerde gegevens in een bestand. De gegevens worden alleen gebruikt ter afronding van de bestelling en worden opgeslagen zolang nodig is om eventuele problemen omtrent de verzending van de bestelling op te lossen. Zandstra garandeert dat de persoonlijke gegevens zorgvuldig gebruikt zullen worden. De gegevens worden niet met een derde gedeeld, tenzij dit noodzakelijk in verband met de voltooiing van de bestelling of reparatie.
 

10. TOEPASSELIJK RECHT

De Nederlandse wet is van toepassing op de bestelling en andere overeenkomsten tussen Zandstra en kopers, ongeacht het land waar het product wordt afgeleverd.

Laatste update: 24 Augustus 2017
 

ZANDSTRA

Zandstra Hoeden en Accessoires is gevestigd
aan de Elsenerstraat 33 in Rijssen.
Direct tegenover onze ruime en gezellige win-
kel ligt een groot parkeerterrein waar u gratis
‘voor de deur’ kunt parkeren!

Rijssen biedt tal van winkelmogelijkheden die
niet overal te vinden zijn.
U kunt zeker een gezellige dag in het centrum
van Rijssen doorbrengen. De toegang tot onze
winkel is rolstoel- en kinderwagenvriendelijk.

De koffie staat voor u klaar en onze gastvrije
en vriendelijke medewerkers helpen u graag!

ATELIER

Zandstra Hoeden is gespecialiseerd in het zelf vervaardigen van prachtige creaties op het gebied van hoeden. Wij kunnen als geen ander uw ideeën realiseren. De kunst van het ontwerpen van hoeden is het verwezelijken van uw wens, zodat wanneer de hoed klaar is, u kunt zeggen: “Dit is exact wat ik bedoel!” Dit is wat u bij Zandstra kunt verwachten!

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop webwinkel software

Deze website gebruikt cookies Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.